Find medarbejder
Find medarbejder
Lise Wilson

Beskrivelse

Jeg fik min beskikkelse som advokat i 1994 og de første mange år arbejdede jeg på et mindre kontor og fik dermed mulighed for at arbejde med alle aspekter af juraen, hvilket har givet mig et rigtig godt grundlag for de specialer jeg i dag beskæftiger mig med.

Jeg er udpeget af justitsministeriet til at blive beskikket som forsvarer og bistandsadvokat i straffesager og som advokat i civile retssager.

Herudover er jeg antaget til som bobestyrer at behandle dødsboer for Skifteretten i Aalborg, og jeg er medlem af mærkningsordningen Trygt Boskifte.

Udover straffesager, og dødsboer, herunder testamenter, arbejder jeg i det daglige med familieret, alt indenfor fast ejendom, herunder lejeret og civile retssager

Mange tænker at jura er ”tørt stof” – men en meget stor del af mit arbejde består i at kommunikere med – og hjælpe – mennesker, der står i en for dem helt uvant situation. Jeg anser det for min fornemmeste opgave, at mine kunder i videst muligt omfang opnår det resultat de søger – men herudover også føler sig hørt og forstået.

Hverv
Uddannet mediator
Medlem af bestyrelsen for Danske Forsvarsadvokater
Medlem af Bankråd
Censor ved retssagsprøven for advokatfuldmægtige
Tidligere siddet som formand i Advokatsamfundets kredsbestyrelse, Nordjylland