Find medarbejder
Find medarbejder
Anne Henriksen

Beskrivelse

Jeg arbejder primært for en række almene boligorganisationer, private udlejere og forsyningsvirksomheder.

Den almene boligsektor bistår jeg med dels lejeretlige problemstillinger og retssager, herunder i forbindelse med opsigelse og ophævelser af lejemål, lejereguleringer o.l. Derudover rådgiver jeg om forhold vedrørende boligorganisationernes demokratiske organer og opbygning, og deltager som dirigent på generalforsamlinger og repræsentantskaber.

Som en naturlig del af min tætte kontakt til boligorganisationerne, holder jeg regelmæssigt kurser og arrangementer for organisationernes personale og ledelse, indenfor en lang række juridiske områder.

Jeg bistår den private udlejer med lejeretslig rådgivning, både i erhvervs- og boliglejemål samt køb og salg af udlejningsejendomme.

Som en særlig niche har jeg oparbejdet stor specialviden indenfor juraen for forsyningsvirksomheder. Som advokat for flere offentlige og private forsyningsvirksomheder i Nordjylland, har jeg indgående kendskab til regler og retspraksis omkring graveskader, tilslutningsbidrag, gæsteprincippet, uvedkommende vand og sikring af ledningsnettet og meget andet.

Jeg deltager regelmæssigt som juridisk ekspert i møder og fora for ledningsejere.

Endelig rådgiver jeg en række andelsbolig- og ejerforeninger samt købere og sælgere af andelsboliger.

Jeg har stor erfaring i rets- og voldgiftssager.

Uanset hvem mine klienter er, sætter jeg en ære i, at de oplever min rådgivning som højt kvalificeret og værdiskabende.

Hverv
Tidligere formand i Byggesocietetet i Aalborg.
Medlem af Byggesocietetets netværksgruppe nr. BS 6.
Medlem i Ejendomsforeningen Danmarks Erfa-Gruppe 2.
Æresmedlem i Byggesocietetet i Danmark.
Næstformand i ProDomus/Aalborg Grundejerforening.