Find medarbejder
Find medarbejder
Allan Højbak

Beskrivelse

Jeg arbejder hovedsalig med erhvervsmæssig rådgivning/erhvervsret for små og mellemstore virksomheder – heraf mange ejerledede virksomheder - hvor jeg ofte er hovedrådgiver for mine klienter i forbindelse med alle former for kontraktforhandlinger, kontraktudarbejdelser, medarbejderforhold, udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser, selskabsretlige dokumenter m.v. 

Jeg sidder i flere bestyrelser i virksomheder og fonde. Det giver mig erfaring med forretningsmæssig udvikling af virksomheder m.v., som jeg anvender generelt i mit advokatvirke.

Når jeg arbejder med en virksomhed, arbejder jeg strategisk og assisterer ikke bare med selve udfærdigelsen af de juridiske dokumenter.

Retssager ved alle retsinstanser og i voldgiftsretten har jeg ført mange af gennem tiden, så her har jeg en solid erfaring at tage af.

Jeg er ikke alene juridisk rådgiver for mine klienter. Jeg er lige så meget en sparringspartner for ledelsen/ejeren med henblik på - gennem samarbejde - at optimere virksomheden og dets resultater, samt at minimere risici og sørge for, at virksomhedens kontraktgrundlag løbende er opdateret. 

Gennem 5 år som juridisk fuldmægtig i Landsskatteretten, har jeg oparbejdet en erfaring, som jeg anvender i dag, bl.a. når jeg fører skattesager for mine klienter såvel hos SKAT, skatteankenævn, Landsskatteretten og ved domstolene. Jeg inddrager og rådgiver naturligvis altid om de skattemæssige følger ved alle former for erhvervsmæssige dispositioner. 

Jeg sætter en ære i at være tilgængelig og forsøger i vid udstrækning selv at varetage den direkte kommunikation med mine klienter.