Find medarbejder
Find medarbejder

KLAGEVEJLEDNING


Advokatfirmaet Vingaardshus A/S er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatsamfundet og kan findes på www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af utilfredshed med Advokatfirmaet Vingaardshus A/S, herunder utilfredshed med den ydede rådgivning eller behandlingen af sagen i øvrigt, kan klienten til enhver tid kontakte den pågældende advokat.

Eventuelle klager over vores rådgivning eller det beregnede salær kan desuden indbringes for Advokatnævnet.