Find medarbejder
Find medarbejder

Frit el-valg

X_Anne_Henriksen_(2).jpg
af Anne Henriksen
15-02-2017

Fra 1. april 2016 blev elforsyningsloven ændret. Det er efter denne dato som udgangspunkt ejendommens ejer, der skal betale for levering af elektricitet til ejendommen, jf. elforsyningslovens § 6c.  Dette udgangspunkt kan fraviges, hvis der foreligger en aftale med en anden elforbruger, fx. en lejer.

Det er derfor vigtigt for udlejer at sikre sig, at lejeren indgår aftale direkte med forsyningsselskabet, idet udlejer i modsat fald hæfter for lejerens elforbrug. Dette kan løses ved at opfordre lejer til at indgå en sådan aftale eller, at udlejer i forbindelse med lejeaftalens indgåelse får fuldmagt fra lejer til at indgå en aftale om el-leverance på lejers vegne. Hvis du benytter dig af fuldmagtsmodellen skal du huske at sikre dig, at du overholder persondatalovens regler om videregivelse af oplysninger, samt overholder forbrugeraftalelovens regler om oplysningspligt.

Når en lejer, der har indgået en aftale om el-forsyning, melder flytning fra adressen, vil udlejer få et brev fra el-udbyderen om, hvorvidt han vil fortsætte aftalen eller om strømmen skal afbrydes.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Anne Henriksen, tel. 4692 9238.